تفاوت میان نسخه‌های «رادیو گیلان»

با پيگيريهاي مجدد آقاي كشفي بي سيم 160 واتي به يك كيلو واتي تغيير پيدا‏‎ ‎كرد . با تغيير بي سيم 160 ‏واتي به يك كيلو واتي آنتن از اداره پست و‎ ‎تلگراف به آزادگان رشت منتقل شد‎ .
 
در محدوده فرستنده آزادگان يك ساختمان يك طبقه اي براي استقرار اين آنتن‎ ‎درست شده بود پوشش ‏راديويي همچنان شهرستان رشت بود يعني شهر رشت همراه با‎ ‎چند محله روستايي ، با دستگاه يك كيلوواتي ‏تعداد كاركنان زياد شد . و نام‎ ‎راديو هم به اداره انتشارات راديو تغيير پيدا كرد . هنرمندان معروفي وارد‎ ‎عرصه راديو شدند آقاياني همچون: ويسان لو، جنتي ، نژند ، جوادي ، اماني و‎ ‎آقاي[[ناصر مسعوديمسعودی]] خواننده معروف ‏گيلاني‎ .
 
در زمان آقاي كشفي ، خانم نوري زاده و خانم عبدالحميد به گويندگان‎ ‎پيوستند. با افزايش كارمندان قسمت ‏اداري و مالي راديو توسعه پيدا كرد‎ . ‎متأسفانه راديو رشت محل ثابتي براي اجراي برنامه ها نداشت . در ابتدا ‏طبقه‎ ‎دوم گاراژ رودباري محل پخش برنامه هاي راديو بود . موسيقي ها در آنجا ضبط‎ ‎مي شد و دو ضبط ‏صوت همراه با يك ميكروفن وسايل ضبط موسيقي بودند‎ .
 
۱٬۰۶۶

ویرایش