تفاوت میان نسخه‌های «دید مسیحیت نسبت به عیسی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
{{مسیحیت}}
عیسی در بنمایهٔ مسیحی '''پسر'''، اقنوم دوم [[تثلیث]]، محسوب می‌گردد <ref>Tertullian Adv. Prax. 23; PL 2.156-7</ref>.بر اساس تئولوژی مسیحی '''پسر''' همذات با پدر و روح القدس بوده و به عنوان یکی از سه شخصیت و ابعاد خدای یگانه مشخص می‌گردد.<ref>کتاب اصول اعتقادات کاتولیک /نقل شده از کتاب تثلیث و پسر خدا بودن عیسی، نوشتهٔ آرمان رشدی</ref> پسر را معمولاً بعد حلولی خدا <ref>دکتر مهرداد فاتحی/خدای مسیحیان/بخش دوم</ref> و تجلی پدر می‌دانند<ref>یوحنا14: 8و9</ref>.در قران به این آیه اشاره شده است که -ما به عیسی مسیح امتیازی خاص و ویژه نسبت به پیامبرانی که اهل کتاب هستند دادیم،وبه او روح القدس را عطا فرمودیم-در آئین مسیحیت عیسی را پسر خدا می خوانند واورا فرزند خدا میدانند.این واژه پسر نسبت به عیسی نیست در واقع آئین مسیحیت به خدا بعد می دهد و می گویند خدا در سه بعد، مانند ما که هم زمان پدر ،همسر و پسر هستیم ،می باشد. یعنی خدا هم پدر و پسر و روح القدس است.عیسی را پسر خدا میدانند ،زیرا او از نطفه ای آفریده نشده و به فرمان خدا و با آمدن فرشته روح القدس و دادن ندای بارداری به مریم آفریده شده است.و خدا را پدر او می دانند .در آئین مسیحیت به این اعتقاد دارند که تمامی انسانها زن یا مرد دختر و پسر خدا هستند.
== لینک‌های مرتبط ==
* [[تثلیث]]
کاربر ناشناس