تفاوت میان نسخه‌های «عاشقانه‌ها (آلبوم احسان خواجه‌امیری)»

برچسب: متن غیر فارسی افزوده شد (AF)
== قطعه اول:احساس آرامش =
 
Tranquility
ds
 
پی حس همون روزام / پی احساس آرامش
 
To find the sense of that my days,to find tranquility
 
همون حسی که این روزا / به حد مرگ میخوامش
 
That sense which I want it to limit of death todays
 
دلم میخوادعاشق شم / آخه فکرت شده دنیام
 
I want become lover because your thought became my universe
 
اگه عاشق شدن درده / من این دردو ازت میخوام
 
If falling in love is painful I want this pain from you
 
اگه این زندگی باشه / من ازمردن هراسم نیست
 
If it's life I don't afraid from dying
 
یه حسی دارم این روزا / شاید مردم حواسم نیست
 
I have one inkling todays probably I'm dying but I don't have fucos on it
 
اگه این زندگی باشه / اگه این سهمم از دنیاس / من ازمردن هراسم نیست
 
If it's life if it's my portion from world, I don't afraid from dying
 
یه حسی دارم این روزا / که گاهی باخودم میگم / شاید مردم حواسم نیست
 
I have one inkling todaysthat I sometimes say to myself maybe I'm dying but I don't have focus on it
 
بعد تو من از همه دنیا بریدم / باورم کن من به بد جایی رسیدم
 
Afterwards of you I cut world out,believeme,I receive to bad situation
 
لحظه لحظه زندگیمون با عذابه / باورم کن حال من خیلی خرابه
 
Our life is with travail momently ,believe me my condition is very bad
 
اگه این زندگی باشه / من ازمردن هراسم نیست
 
If it's life I don't afraid from dying
 
یه حسی دارم این روزا / شاید مردم حواسم نیست
 
I have one inkling todays probably I'm dying but I don't have fucos on it
 
اگه این زندگی باشه / اگه این سهمم از دنیاس / من ازمردن هراسم نیست
 
If it's life if it's my portion from world, I don't afraid from dying
 
یه حسی دارم این روزا / که گاهی باخودم میگم / شاید مردم حواسم نیست
 
I have one inkling todaysthat I sometimes say to myself maybe I'm dying but I don't have focus on it
 
== قطعه دوم :آرزو ==
۱۹

ویرایش