تفاوت میان نسخه‌های «آباد (ابهام زدايي)»

ربات:ایجاد تغییرمسیر از ی و ک عربی به ی و ک فارسی و فاصله به نیم‌فاصله
(ربات:ایجاد تغییرمسیر از ی و ک عربی به ی و ک فارسی و فاصله به نیم‌فاصله)
(بدون تفاوت)
۱٬۴۰۱٬۸۶۴

ویرایش