تفاوت میان نسخه‌های «واسط دودویی کاربردی»

بدون خلاصه ویرایش
''رابط کاربری دودویی'' میتواند شامل موارد زیر باشد:
* [[نوع داده]]، [[هم ترازی ساختار داده ها|هم ترازی]]، اندازه
* [[قرارداد فراخوانی]]، که چگونگی عبور و بازگشت ارزش بازگردانده شده را مدیریت و کنترل مینماید، برای مثال: آیا همه پارامترها دربه [[پشته]] منتقل می شود یا تعدادی در [[ثبات]]، ذخیره گردیده اند، کدام ثبات برای کدامیک از پارمترهای تابع استفاده شده است، و آیا اولین پارامتر تابع وارد شده به پشته آیا اول وارد پشته شده یا آخر.
* چگونه یک برنامه کاربردی باید یک [[فراخوان سیستمی]] را از [[سیستم عامل]] صدا کند. آیا باید یک ''رابط کاربری دودویی'' بجای [[فراخوانی روال]] ها به فراخوانهای سیستمی، مستقیماً یک فراخوان سیستمی را صدا نماید، کدام فراخوان سیستمی با چه شماره ای.
* و در حالت تکمیل یک ''رابط کاربری دودویی'' با سیستم عامل، کدام [[قالب پرونده]] ای بر مبنای دودویی برای [[آبجکت‌فایل]]ها، [[کتابخانه (رایانه)|کتابخانه]] ها و غیره مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۷۵۷

ویرایش