باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 8607137 توسط Userjavad (بحث) خبرنگار ایسنا شخصیت فرهنگی نیست. واگردانی خرابکاری برای بار دوم
 
== نخبگان فرهنگی ==
 
نرگس کریمی دستگردی فارغ التحصیل رشته سخت افزار ( سوابق : خبرنگار روابط عمومی استانداری ، خبرنگار ایرنا از سال 1383 ، مدیر دفتر ایرنا در بروجن )
 
{{ایران-خرد}}
 
== منابع ==