باز کردن منو اصلی

تغییرات

== جستارهای وابسته ==
* [[قهوه و سیگار با جارموش]]
* [http://icoff.ee/fa/%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1/ سکانسی از فیلم قهوه و سیگار]
 
== منابع ==
۱۰۹

ویرایش