باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۶۸ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
<ref name="isbn0-07-147666-0">{{cite book |author=Brooks, George H.; Geo F. Brooks |title=Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology |publisher=McGraw-Hill Medical |location= |year=2007 |pages=85 |isbn=0-07-147666-0 |oclc= |doi= |accessdate=}}</ref>
نیروهایی که باعث تشکیل ذرات [[ویروس|ویروسی]] می‌شوند، اغلب نیروهای هیدروفوب و الکترواستاتیک هستند.
==ساختارهای اختصاصی==
===هلیکال===
بسیاری از [[ویروس|ویروس‌‌های]] گیاهی، دارای ''کپسید'' هلیکال هستند. [[ویروس|ویروس‌های]] جانوری که هلیکال باشند اما بدون انولوپ باشند وجود ندارند. این ویژگی بسیاری از پاتوژن‌های شناخته شده‌ی انسانی مثل [[ویروس|ویروس‌های]] [[آنفلوانزا]]، [[اوریون]]، [[سرخک]] و [[هاری]] را در بر می‌گیرد.
===ایکوساهدرال===
روش دیگر برای ساخت ''کپسید''، چیدن زیرواحدها به شکل یک ساختار شبه کره توخالی است که ژنوم را درون خود احاطه می‎کند [[Icosahedralایکوساهدرال]]. از آنجایی که مولکول‌های پروتئینی دارای شکل نامنظمی هستند، ساده‌ترین کپسیدهای ایکوساهدرال با استفاده از 3 زیر واحد همسان برای تشکیل هر وجه مثلثی ساخته می‌شوند. این بدین معنی است که برای ساختن یک کپسید کامل، 60 زیر واحد همسان مورد نیاز است.
[[Image:Virus capsid T number.tif|thumb|left|Virus capsid T-numbers]]
 
بسیاری از [[ویروس|ویروس‌‌های]] گیاهی، دارای ''کپسید'' هلیکال هستند. [[ویروس|ویروس‌های]] جانوری که هلیکال باشند اما بدون انولوپ باشند وجود ندارند.این ویژگی بسیاری از پاتوژن‌های شناخته شده‌ی انسانی مثل [[ویروس|ویروس‌های]] [[آنفلوانزا]]، [[اوریون]]، [[سرخک]] و [[هاری]] را در بر می‌گیرد.
 
روش دیگر برای ساخت ''کپسید''، چیدن زیرواحدها به شکل یک ساختار شبه کره توخالی است که ژنوم را درون خود احاطه می‎کند [[Icosahedral]]. از آنجایی که مولکول‌های پروتئینی دارای شکل نامنظمی هستند، ساده‌ترین کپسیدهای ایکوساهدرال با استفاده از 3 زیر واحد همسان برای تشکیل هر وجه مثلثی ساخته می‌شوند.این بدین معنی است که برای ساختن یک کپسید کامل، 60 زیر واحد همسان مورد نیاز است.
 
 
۵۴

ویرایش