تفاوت میان نسخه‌های «مونوآمین اکسیداز»

بدون خلاصه ویرایش
[[مونوآمین اکسیداز]]ها گروهی از [[آنزیم|آنزیمها]] در جدار میتوکندری هستند که مونوامینهایی مانند [[سروتونین]]، [[اپینفرین]]، [[دوپامین]] ، [[تیرامین]] و [[مونو آمین]]های دیگر را اکسید میکنند. [[مونوآمین اکسیداز]]ها در [[مغز]] میانجیهای عصبی مونوامین را تخریب می‌کنند، از آن‌جایی که کاهش سطح این مواد یکی از عوامل افسردگی شمرده می‌شود، عملکرد آن‌ها با افزایش سطح مونوامینها به کنترل افسردگی و برخی مشکلات روانی دیگر می‌انجامد.
== انواع مونوآمین اکسیداز ==
در بدن انسان دو نوع مونوآمین اکسیداز وجود دارد MAO-A و MAO-B
 
هر دو نوع این آنزیم در نورونها و آستروگلیاها یافت میشوند. در خارج از سیستم عصبی مرکزی MAO-A در کبد ، لوله گوارش و جفت وجود دارد و MAO-B در پلاکتها یافت میشود.
 
== مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز ==