تفاوت میان نسخه‌های «مونوآمین اکسیداز»

در بدن انسان دو نوع مونوآمین اکسیداز وجود دارد MAO-A و MAO-B
 
هر دو نوع این آنزیم در نورونها[[نورون]]ها و آستروگلیاها[[آستروگلیا]]ها یافت میشوند. در خارج از [[سیستم عصبی مرکزی]] MAO-A در [[کبد]] ، لوله گوارش و [[جفت]] وجود دارد و MAO-B در پلاکتها[[پلاکت]]ها یافت میشود.
 
== مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز ==