تفاوت میان نسخه‌های «قانون اشتفان‐بولتسمان»

جز
*
جز
جز
<math>\epsilon</math>: [[ثابت گسیلندگی]] جسم
 
<math>\sigma</math>: [[ثابت استفان-بولتزمن]] است. ثابت استفان-بولتزمن مقاری ثابت است و برابر است با:
 
ثابت گسیلندگی جسم <math>\epsilon</math> همواره :
 
و به صافی و ناصافی سطح جسم و رنگ آن بستگی دارد. جسمی که گسیلندگی آن برابر ۱ باشد، جذب کننده و گسیلندهٔ کامل تابش است. چنین جسمی را [[جسم سیاه]] می‌نامند.
 
ثابت استفان-بولتزمن مقاری ثابت است و برابر است با:
:<math>\sigma=\frac{2\pi^5 k^4}{15c^2h^3}= 5.670 400 \times 10^{-8} \textrm{J\,s}^{-1}\textrm{m}^{-2}\textrm{K}^{-4}.</math>
 
 
این قانون ابتدا توسط [[ژوزف استفان]] در [[۱۸۷۹ (میلادی)|۱۸۷۹ (میلادی)]] به صورت تجربی و در [[۱۸۸۴ (میلادی)|۱۸۸۴ (میلادی)]] توسط [[لودیک بولتزمن]] با استفاده از قوانین [[ترمودینامیک]] بدست آمد.
۲۸٬۹۸۱

ویرایش