تفاوت میان نسخه‌های «اعداد حسابی»

بدون خلاصه ویرایش
{{منبع}}
'''اعداد حسابی''' همان [[اعداد طبیعی]] در [[اعداد عربی|دستگاه اعداد عربی]] هستند که [[صفر]] هم به آنها اضافه شده است.
مجموعه اعداد طبیعی {... ,۳ ,۲ ,۱} است. در این مجموعه عدد صفر وجود ندارد و با اضافه کردن آن، مجموعه اعداد حسابی- {... ,۳ ,۲ ,۱ ,0} - به وجود میآید.
و به صورت W که میان ان یک مُمیَز می باشد نشان داده می شود. در حقیقت W حرف اول کلمه انگلیسی Whole به معنی کامل است.
۷۵۷

ویرایش