تفاوت میان نسخه‌های «رویه زیربخش کتمول-کلارک»

صفحه‌ای جدید حاوی «Image:Catmull-Clark subdivision of a cube.svg|thumbnail|اولین سه گام زیر بخش کتمول-کلارک مکعبی با روی...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «Image:Catmull-Clark subdivision of a cube.svg|thumbnail|اولین سه گام زیر بخش کتمول-کلارک مکعبی با روی...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)