تفاوت میان نسخه‌های «مثلث بزیر»

Pedram.salehpoor صفحهٔ مثلث بزیر را به مثلث بزیه منتقل کرد: انتقال به عنوان درست
(Pedram.salehpoor صفحهٔ مثلث بزیر را به مثلث بزیه منتقل کرد: انتقال به عنوان درست)
 
(بدون تفاوت)