تفاوت میان نسخه‌های «مهمان‌نوازی»

بدون خلاصه ویرایش
==وظایف میزبان==
در مهمان داری میزبان و مهمان نسبت به یکدیگر وظایفی دارند که باید آنها را رعایت کنند. هرگاه مهمانی به منزل آید باید آداب مهمان داری را رعایت و احترام اورا به جا آورد و پس از استقبال از مهمان و رو به رو شدن با وی به خوشرویی با وی جایی مناسب برای نشستن ، استراحت و خواب برایش فراهم سازد
'''آماده کردن غذای مورد علاقه'''
یکی از خصایل نیکوی میزبان به ویژه در دعوتی های خودمانی و دوستانه این است که از مهمان بپرسد غذای مورد علاقه اش چیست ؟ اگر توانست آن غذا را برای وی تهیه کند در غیر این صورت از وی عذرخواهی کند.
پرسش از مهمان این حسن را دارد که چنانچه پزشک او را از خوردن غذایی منع کرده است تهیه نگردد و در عوض غذایی باب میل مهمان آماده شود.
'''غذا را هر چه زودتر برای مهمان آماده کند'''
مهمان وقتی از راه می رسد به ویژه اگر مسافر باشد غالبا خسته و گرسنه است هم نیاز به غذا دارد و هم نیاز به استراحت. بنابراین باید هر چه سریعتر غذای او را آماده کنند تا بتواند استراحت کند
== منابع ==
۲۶

ویرایش