Difference between revisions of "مهمان‌نوازی"

no edit summary
'''آمادگی دایم برای پذیرایی از مهمان'''
کسی که اقوام و دوستان زیادی دارد یا شخصی است که مشهور به بخشندگی و مهمان نوازی است و هر آن احتمال دارد برای او مهمان بیایدحتی المقدور باید آماده پذیرایی باشد تا اگر مهمانی بدون دعوت قبلی و سرزده وارد شد، برای پذیرایی از او در مشقت نیفتد و یا مهمان گرسنه نماند و سرانجام از جمله وظایف میزبان این است که:
* درباره مطلبی که مهمان دوست دارد صحبت کند
* قبل از مهمان نخوابد
* در حضور آنها از کمبودها و مشکلات زندگی ننالد
* چنانچه صحبت های مهمان باب میلش نبود خود را ناراحت نشان ندهد
* در حضور او به خانواده خود خشم نگیرد
به هر حال میزبان تا جایی که می تواند مهمان خود را گرامی بدارد و از حضور او اظهار مسرت و خوشحالی نماید.
==وظایف مهمان==
مهمان نیز به نوبه خود نسبت به میزبان وظایفی دارد.
'''اطلاع دادن به میزبان'''
هر گاه فردی قصد مهمان شدن در منزل کسی را داشته باشد باید از قبل به وی اطلاع دهد یا حداقل زمانی به منزل شخص برود که مهیا ساختن بساط مهمانی برای صاحب خانه میسر باشد زیررا اگر فرد بدون هماهنگی در زمانی که فرصت چندانی برای تهیه غذا نیست به خانه کسی برود چه بسا میزبان خود را برای تهیه غذا به دردسر و مشکل مواجه سازد و در نتیجه جلوی مهمان احساس شرمندگی نماید.
'''در وقت معین و مقرر حاضر شود'''
مهمان نباید مهمانی رفتن را با تاخیر بیندازد که صاحب خانه و مهمان دیگر در انتظار بمانند.همانطور که اگر موقع معینی را تعیین کردند نبایستی زودتر از به مهمانی برود زیرا ممکن است در آن لحظه میزبان آمادگی استقبال و پذیرایی نداشته باشد و در نتیجه شرمسار می شود.
 
== منابع ==
{{پانویس}}