تفاوت میان نسخه‌های «مهمان‌نوازی»

بدون خلاصه ویرایش
'''نباید از مهمان پرسید غذا خورده است یا نه'''
وقتی مهمان سرزده از راه رسید میزبان بدون اینکه سوالی کند هر غذایی را که در خانه داشت برای او بیاورد تا میل کند و اگر غذا نخورد آن را بردارد، چون بعضی از مهمانها کمرو هستند و چنانچه از آنها پرسیده شود غذا خورده اند یا نه ؟ می گویند آری در حالی که ممکن است گرسنه باشند.
 
'''غذا خوردن با مهمان'''
یکی از وظایف اخلاقی میزبان این است که همراه مهمانش غذا بخورد و از غذا دست نکشد تا همه مهمانان سیر شوند و کنار بکشند. زیرا ممکن است بعضی از مهمانها کمرو باشند و در صورت غذا نخوردن صاحب خانه غذا نخورده و سیر نشده دست از غذا بکشند.
۲۶

ویرایش