چرخه حیات توسعه سیستم‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جز (Fajr18 صفحهٔ Systems development life-cycle را به سیستم‌های توسعه چرخه زندگی منتقل کرد)
(ابرابزار)
{{حذف زمان‌دار/پیغام
|اهمیت= منبع٬رده٬میان‌ویکی٬عنوان
|timestamp = 20121222151013}}
}}
 
'''سیستم‌های توسعه چرخه زندگی''' بیان گر مراحلی است که برای توسعه سیستم‌های نرم افزاری باید طی شود.
 
که از 4۴ مرحله یمرحلهٔ اصلی زیر تشکیل شده است:
'''Systems development life-cycle'''
1.* برنامه ریزی (Planning)
چرخه ی حیات توسعه سیستم های نرم افزاری یا همان System Development Life Cycle بیان گر مراحلی است که برای توسعه سیستم های نرم افزاری
2.* تجزیه و تحلیل (Analysis)
 
3.* طراحی و ساخت (Design)
باید طی شود.
4.* پیاده سازی (Implementation)
که از 4 مرحله ی اصلی زیر تشکیل شده است:
هر یک از این مراحل خود به مراحل جزئی تر دیگری شکسته می شوندمی‌شوند که یکه "مهندس نرم افزار" با طی این مراحل در قالب یک متدلوژی از میان متدولوژی هایمتدولوژی‌های موجود می تواندمی‌تواند به تولید یک سیستم نرم افزاری که به صورت مهندسی پیاده سازی شده است امیدوار باشد.
1. برنامه ریزی (Planning)
مبحث SDLC بخش اعظم مبحاحث درس مهندسی نرم افزار 1۱ در رشته مهندسی نرم افزا کامپیوتر را شامل می شودمی‌شود.
2. تجزیه و تحلیل (Analysis)
3. طراحی و ساخت (Design)
4. پیاده سازی (Implementation)
هر یک از این مراحل خود به مراحل جزئی تر دیگری شکسته می شوند که یکه "مهندس نرم افزار" با طی این مراحل در قالب یک متدلوژی از میان متدولوژی های موجود می تواند به تولید یک سیستم نرم افزاری که به صورت مهندسی پیاده سازی شده است امیدوار باشد.
مبحث SDLC بخش اعظم مبحاحث درس مهندسی نرم افزار 1 در رشته مهندسی نرم افزا کامپیوتر را شامل می شود.
 
== منابع ==
<!--- [[ویکی‌پدیا: پانویس‌ها]] را بخوانید. در وسط مقاله از <ref>منبع</ref> به عنوان منبع استفاده کنید -->
{{پانویس}}
 
 
<!--- رده‌بندی --->