تفاوت میان نسخه‌های «رویه زیربخش دو-سابین»

صفحه‌ای جدید حاوی «Image:DooSabin mesh.png|thumbnail|رویه زیربخش ساده دو-سابین. شکل نمایش‌دهنده رویه حدی و نق...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «Image:DooSabin mesh.png|thumbnail|رویه زیربخش ساده دو-سابین. شکل نمایش‌دهنده رویه حدی و نق...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)