تفاوت میان نسخه‌های «هیئت علمی»

بدون خلاصه ویرایش
{{بدون منبع}}
'''عضو هیأت علمی دانشگاه تهران''' عنوان کلی برای مدرسان [[دانشگاه]] است که به مراتب اصلی [[مربی]](Instructor)، [[استادیار]](Assistant Professor)، [[دانشیار]](Associate Professor) و [[استاد]](Professor) تقسیم می‌شود.
یک عبارت پیشنهادی جایگزین برای آن هموند گروه دانش گستران دانشگاه است.
{{مراتب علمی دانشگاهی}}
کاربر گمنام