تفاوت میان نسخه‌های «دوران نوسنگی»

حذف سریع
(صفحه‌ای جدید حاوی « == اختراع های دگرگون ساز در عصر نوسنگی == چند اختراع را از عامل های اصلی تحول د...» ایجاد کرد)
(حذف سریع)
{{حذف سریع|فاقد سرشناسی و بدون میان‌ویکی}}
 
== اختراع های دگرگون ساز در عصر نوسنگی ==
چند اختراع را از عامل های اصلی تحول در عصر نوسنگی می دانند.