تفاوت میان نسخه‌های «جمشید شاه‌محمدی»

نام کامل مقاله باید نشان داده شود. پرانتزها را نپوشانید و نام مقاله را تغییر ندهید.
(نام کامل مقاله باید نشان داده شود. پرانتزها را نپوشانید و نام مقاله را تغییر ندهید.)
* [[جمشید شاه‌محمدی (بازیگر)|جمشید شاه‌محمدی]]، بازیگر اهل ایران زاده ۱۳۱۶
* [[جمشید شاه‌محمدی (بازیکن فوتبال)|جمشید شاه‌محمدی]]، بازیکن فوتبال اهل ایران زاده ۱۳۴۸
 
{{ابهام‌زدایی}}