تفاوت میان نسخه‌های «بختیاری (طایفه)»

بدون خلاصه ویرایش
'''طايفه بختياری'''، از طوايف قديمی [[سيستان]] می باشد. بر اساس نوشته جی.پی. تيت ، در كتاب سيستان و به استناد گفته ارباب سيف الدين ارباب زئی وملك محمد عظيم خان كيانی، طايفه بختياری تا سقوط [[زاهدان كهنه]] (توسط [[تيمور]]) در سيستان اقامت داشته اند.
دروازه بختياری كه آثار آن در ضلع جنوبی زاهدان كهنه باقی است، تنها خاطره بازمانده از اين طايفه است. به اعتقاد جی. پی. تيت ، بختياری ها و جمشيدی ها از رعايای وابسته به قوم [[نكودری]] بوده اند كه به استناد نوشته روضه الضفا، درناحيه دهوار يا [[هامون]] زندگی می كردند.اين ناحيه تا قرن چهاردهم ميلادی، قسمتی از محدوده سيستان بوده است.
نكودری ها يكی از گروه های بازمانده از لشكر[[چنگيزمغول]] بودند كه ابتدا در [[خراسان]] وسپس تا سيستان و [[يزد]] و[[فارس]] را مورد تهاجم قرار داده بودند. در نتيجه بختياری ها به علت ناامن بودن منطقه به مكان ديگری كوچ كردند و بعد از اين كه اين گروه توسط [[اميرتيمور]] از بين رفت، بختياری ها مجددا به سيستان بازگشتندو تا كنون نيز در اين منطقه سكونت دارند.
 
 
۱۲۸

ویرایش