تفاوت میان نسخه‌های «کانون عدسی»

جز
ویرایش با ابرابزار
جز (ویرایش با ابرابزار)
هنگامی که نور [[خورشید]] به [[ذره بین]] می تابد،می‌تابد، عدسی، نور خورشید را در یک نقطه جمع می کندمی‌کند. به همین دلیل، به این نقطه، '''کانون عدسی''' می گویندمی‌گویند.<ref>{{یادکرد وب | نشانی = کتاب علوم پنجم دبستان |عنوان = کانون عدسی}}</ref>
 
'''نقطه کانونی''' عدسی، نقطه‌ای است که پرتوهای نور پس از تابیده شدن به سطح عدسی، در آن نقطه به هم می‌رسند.
در [[عدسی محدب]] نقطه کانونی، '''مثبت''' است و معنی آن این است که پس از تابیده شدن نور به عدسی و عبور از آن، نقطه کانونی در جلوی عدسی تشکیل می‌شود.
ولی در [[عدسی مقعر]] نقطه کانونی، '''منفی''' است و معنی آن این است که پس از تابیده شدن نور به عدسی و بازتاب آن، نقطه کانونی در همان سمت تابش نور تشکیل می‌شود.
 
{{فیزیک-خرد}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}