باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱۱ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
پذیرش همه جانبه کامپیوتر ها ی شخصی و اینترنت، [[بهره وری اقتصادی]] را، زمانی که میزان قابل توجهی از سرمایه گذاران بخش خصوصی در بازار های سرمایه ای، اموال منفول را در میان بسیاری از [[آمریکا]]یی ها، [[ژاپن]]ی ها، [[کره]] ای ها و [[اروپا]]یی ها زیاد کرد، افزایش داد.
 
{{دهه‌ها و سال‌ها|۱۹|۲۰|۲۱}}
== ۱ اقتصاد ==