تفاوت میان نسخه‌های «فارسنامه (ابن بلخی)»

جز
حذف لسترنج از جستار وابسته و در عوض ویکی‌سازی نام وی
جز (حذف لسترنج از جستار وابسته و در عوض ویکی‌سازی نام وی)
{{دیگر کاربردها|فارس‌نامه}}
'''''فارس‌نامه''''' کتابی‌است پیرامون [[تاریخ]] و [[جغرافیا|جغرافیای]] [[پارس]] که در دههٔ نخست قرن ششم هجری قمری نوشته شده‌است. نام نویسندهٔ کتاب مشخّص نیست، ولی نویسنده خود در دیباچهٔ کتاب نسب نیایش را از [[بلخ]] و خویشتن را زاده و پرورده در پارس ذکر می‌کند. از این رو معمولاً از وی با نام ''[[ابن بلخی]]'' یاد می‌شود. بخش جغرافیای ''فارس‌نامه'' به خاطر اطلاعات بدیعی که در آن یافت می‌شود نزد پژوهشگران بسیار ارزشمند است، بخش تاریخ کتاب عمدتاً منطبق با تواریخ پیشین یا حتی مأخوذ از آنهاست، گرچه گاه اطلاعات اضافه‌ای هم در آن یافت می‌شود. بخش تاریخ این اهمیت را می‌دارد که نخستین تألیف (در مقابل [[ترجمه]]) پیرامون [[تاریخ ایران]] به [[زبان فارسی]] است که به دست ما رسیده‌است.
 
== جستارهای وابسته ==
* [[گای لو استرنج]]
 
== منابع ==
* {{یادکرد|نویسنده=[[ابن بلخی]]|کتاب=فارس‌نامه|کوشش=تصحیح و تحشیهٔ [[گای لسترنج|گای لیسترانج]] و رینولد الن نیکلسون|چاپ=اول|شهر=تهران|سال=۱۳۸۵|ناشر=انتشارات اساطیر}}
 
== پیوند به بیرون ==