تفاوت میان نسخه‌های «ترانه‌شناسی سلین دیون»

جز (ربات: تصحیح پیوند اشتباه به پرونده:1_fille_&_4_types.jpg)
== آلبوم‌ها ==
{| class="wikitable"
!align="left"|جلد آلبوم
!align="left"|اطلاعات آلبوم
|-
|align="left"|[[پرونده:La Voix.jpg|180px]]
|align="left"|'''La Voix Du Bon Dieu'''
* انتشار:۱۲ نوامبر، [[۱۹۸۱ (میلادی)|۱۹۸۱]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Cdcn01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Céline Dion Chante Noël'''
* انتشار:۱۲ نوامبر، [[۱۹۸۱ (میلادی)|۱۹۸۱]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Tjada01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Tellement J'ai D'amour... '''
* انتشار: [[۱۹۸۲ (میلادی)|۱۹۸۲]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Lcdmm01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Les Chemins De Ma Maison '''
* انتشار: [[۱۹۸۳ (میلادی)|۱۹۸۳]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Celine-Dion-Du-Soleil-Au-Coeu-125279.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Du Soleil Au Coeur'''
* انتشار: [[۱۹۸۳ (میلادی)|۱۹۸۳]] (فرانسه)
|-
|align="left"|[[پرونده:Cecdn01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Chants Et Contes De Noël'''
* انتشار: [[۱۹۸۳ (میلادی)|۱۹۸۳]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:M01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Mélanie'''
* انتشار: اوت [[۱۹۸۴ (میلادی)|۱۹۸۴]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Lpgsdcd01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Les Plus Grands Succès De Céline Dion'''
* انتشار:۱۷ سپتامبر، [[۱۹۸۴ (میلادی)|۱۹۸۴]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Lodb010.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Les Oiseaux Du Bonheur'''
* انتشار: [[۱۹۸۴ (میلادی)|۱۹۸۴]] (فرانسه)
|-
|align="left"|[[پرونده:Cpt01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''C'est Pour Toi'''
* انتشار: [[۱۹۸۵ (میلادی)|۱۹۸۵]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Cdec01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Céline Dion En Concert'''
* انتشار: دسامبر [[۱۹۸۵ (میلادی)|۱۹۸۵]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Lceo01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Les Chansons En Or'''
* انتشار: [[۱۹۸۶ (میلادی)|۱۹۸۶]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-incognito.jpg|180px]]
|align="left"|'''Incognito'''
* انتشار:۸ مارس، [[۱۹۸۷ (میلادی)|۱۹۸۷]] (کانادا)، [[۱۹۸۸ (میلادی)|۱۹۸۸]] (فرانسه)
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-unison.jpg|180px]]
|align="left"|'''Unison'''
* انتشار: مارس [[۱۹۹۰ (میلادی)|۱۹۹۰]] (کانادا)، [[۱۱ سپتامبر]]، [[۱۹۹۰ (میلادی)|۱۹۹۰]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Dion chante Plamondon.jpg|180px]]
|align="left"|'''Dion Chante Plamondon'''{{سخ}}(در فرانسه با نام ''Des Mots Qui Sonnent'' شناخته می‌شود)
'''
* انتشار: نوامبر، [[۱۹۹۱ (میلادی)|۱۹۹۱]] (کانادا/فرانسه)، [[۳۱ مه]] [[۱۹۹۴ (میلادی)|۱۹۹۴]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Celine Dion.jpg|180px]]
|align="left"|'''Celine Dion'''
* انتشار:۳۱ مارس، [[۱۹۹۲ (میلادی)|۱۹۹۲]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-thecolor.jpg|180px]]
|align="left"|'''The Colour Of My Love'''
* انتشار:۸ نوامبر، [[۱۹۹۳ (میلادی)|۱۹۹۳]] (کانادا)،۹ نوامبر، [[۱۹۹۳ (میلادی)|۱۹۹۳]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:À l'Olympia.jpg|180px]]
|align="left"|'''À L'Olympia''{{سخ}}(live recording from Olympia Theatre، Paris)'''
* انتشار: دسامبر، [[۱۹۹۴ (میلادی)|۱۹۹۴]]
|-
|align="left"|[[پرونده:D'eux.jpg|180px]]
|align="left"|'''D'eux'''{{سخ}}(known as ''The French Album'' in the United States، South Africa and Mexico)
* انتشار:۳۰ مارس، [[۱۹۹۵ (میلادی)|۱۹۹۵]] (کانادا)، ۱۶ مه، [[۱۹۹۵ (میلادی)|۱۹۹۵]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-falling.jpg|180px]]
|align="left"|'''Falling Into You'''
* انتشار:۱۲ مارس، [[۱۹۹۶ (میلادی)|۱۹۹۶]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Live à Paris.jpg|180px]]
|align="left"|'''Live À Paris''' (آلبوم زنده)
* انتشار:۲۹ اکتبر، [[۱۹۹۶ (میلادی)|۱۹۹۶]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-letstalk.jpg|180px]]
|align="left"|'''Let's Talk About Love'''
* انتشار:۱۸ نوامبر، [[۱۹۹۷ (میلادی)|۱۹۹۷]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-silsuffisait.jpg|180px]]
|align="left"|'''S'il Suffisait D'aimer'''
* انتشار: [[۸ سپتامبر]]، [[۱۹۹۸ (میلادی)|۱۹۹۸]] (کانادا)، ۱۳ اکتبر، [[۱۹۹۸ (میلادی)|۱۹۹۸]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:These Are Special Times.jpg|180px]]
|align="left"|'''These Are Special Times'''
* انتشار: [[۳ نوامبر]]، [[۱۹۹۸ (میلادی)|۱۹۹۸]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Au coeur du stade.jpg|180px]]
|align="left"|'''Au Coeur Du Stade''' (آلبوم زنده)
* انتشار:۳ سپتامبر، [[۱۹۹۹ (میلادی)|۱۹۹۹]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-alltheway.jpg|180px]]
|align="left"|'''All The Way... A Decade Of Song'''
* انتشار:۱۶ نوامبر، [[۱۹۹۹ (میلادی)|۱۹۹۹]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-collect.jpg|180px]]
|align="left"|'''The Collector's Series - Volume 1'''{{سخ}}(در فرانسه با نام «Tout En Amour» شناخته می‌شود)
* انتشار: [[۲۴ اکتبر]]، [[۲۰۰۰ (میلادی)|۲۰۰۰]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-anewday.jpg|180px]]
|align="left"|'''A New Day Has Come'''
* انتشار: [[۲۵ مارس]]، [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] (کانادا)، مارس ۲۶، [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-oneheart.jpg|180px|left]]
|align="left"|'''One Heart'''
* انتشار: [[۲۴ مارس]]، [[[[۲۰۰۳ (میلادی)|۲۰۰۳]] (کانادا)، ۲۵ مارس، [[۲۰۰۳ (میلادی)|۲۰۰۳]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:1 fille & 4 types.jpg|180px]]
|align="left"|'''1 Fille & 4 Types'''
* انتشار: [[۱۳ اکتبر]]، [[۲۰۰۳ (میلادی)|۲۰۰۳]] (کانادا)، ۱۱ نوامبر، [[۲۰۰۳ (میلادی)|۲۰۰۳]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:A new day live.jpg|180px]]
|align="left"|'''A New Day... Live in Las Vegas'''
* انتشار: [[۱۴ ژوئن]]، [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]] (کانادا)، ۱۵ ژوئن، [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-miracle.jpg|180px]]
|align="left"|'''Miracle'''
* انتشار:۱۲ اکتبر، [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Change pas.jpg|180px]]
|align="left"|'''On Ne Change Pas'''
* انتشار: ۴ اکتبر، [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]]
۲۹۸

ویرایش