تفاوت میان نسخه‌های «تنگستن»

۱۲۸ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
α برای تنگستن 0/0045است.
== ویژگی های شیمیایی ==
عنصر تنگستن در برابر اکسایش،اسید و باز از خود مقاومت نشان می دهد.معمولی ترین حالت اکسیداسیون تنگستن +6 است، اما کلیه حالات اکسیداسیون از -2 تا +6 از خود نشان می دهد.تنگستن معمولا "با اکسیژن ترکیب شده و تری اکسید تنگستن زرد رنگ WO3را(W<sub></sub>O<sub><small>3</small></sub>{{چر}})را تشکیل می دهد ، که در محلول قلیایی آبی حل شده و به فرم یونهای تنگستن، (W<sub></sub>O<sub><small>2</small></sub><sup><small>4-WO2 </small></sup>{{چر}})در می آید.از آنجا که تنگستن به آرامی با اسید واکنش می دهد، برای اول به صورت آنیون بی ثبات قابل حل، paratungstate A ظاهر می شود
(W<sub><small>7</small></sub>O<sub><small>24</small></sub><sup><small>6-</small></sup>{{چر}}) که در طول زمان به شکل آنیون کمتر قابل حل paratungstate B در می آید
(H<sub><small>2</small></sub>W<sub><small>12</small></sub>O<sub><small>40</small></sub><sup><small>10-</small></sup>{{چر}}).<br />
(H<sub><small>3</small></sub>P<sub></sub>W<sub><small>12</small></sub>O<sub><small>40</small></sub>{{چر}}).<br />
تری اکسید تنگستن می تواند ترکیبات معینی را با فلزات قلیایی تشکیل دهد. که به برنز معروف هستند، به عنوان مثال سدیم تنگستن برنز.<br />
 
== کاربردها ==
تقریبا نیمی از تنگستن برای تولید مواد سخت- [[کاربید تنگستن|کاربید تنگستن]]- مصرف می شود. بیشتر باقی مانده در آلیاژها و فولادها بکار می رود. کمتر از 10 درصد است در سایر [[ترکیب شیمیایی|ترکیبات شیمیایی]] استفاده می شود.
کاربر ناشناس