رده:گونه‌های گیاهی مهاجم در آفریقای جنوبی: تفاوت میان نسخه‌ها