تفاوت میان نسخه‌های «پیترو کاتالدی»

اصلاحات نگارشی،
(اصلاحات نگارشی،)
'''پیترو آنتونیو کاتالدی''' [[ریاضی دان]] ایتالیایی قرن شانزدهم و هفدهم میلادی بود. وی در زمینه [[ریاضی]] و [[نجوم]] و نیز مسائل نظامی کارهایی انجام داده است.
 
== کارها ==
او از ریاضی دان هاییدان‌هایی است که برای اثبات [[اصل توازی اقلیدسی|اصل پنجم اقلیدس]] تلاش کرد. همچنین در زمینه [[کسر مسلسل|کسرهای مسلسل]] و نمایش آن هاآن‌ها کارهایی انجام داد. او ششمین و هفتمین [[عدد مرسن|اعداد اول مرسن]] را کشف کرد.(البته نام عدد اول مرسن بعدها بر این اعداد گذارده شد).<ref>http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cataldi.html</ref>
 
== یادکردها ==