تفاوت میان نسخه‌های «فاز (ماده)»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(رده‌بندی)
جز
لازم نیست که این بخش قابل تمایز ماده یکپارچه (پیوسته) باشد. مثلاً یک [[مایع]] پخش شده در داخل یک مایع دیگر نیز یک سیستم دوفازی به وجود می‌آورد.
 
[[گاز|گازهایگازها]] بطور کامل در یکدیگر حل می‌شوند بنابراین همواره تک‌فاز به حساب می‌آیند.
 
همگن بودن یک فاز به معنای وجود ترکیب شیمیایی معین و دقیق نیست زیرا تغییر ترکیب (به صورت پیوسته) مثلاً در [[محلول|محلو‌ل‌های مایع]] یا [[محلول جامد|جامد]] ویژگی همگن بودن آنها را به هم نمی‌زند.
== اختلاف خواص در فازها ==
فازهای مختلف از لحاظ [[ترکیب شیمیایی]]، [[ساختار بلوری]] و یا [[حالت ماده]] با یکدیگر اختلاف دارند.
هنگامی که ماده ای تغییر فاز میدهد ماهیت شیمیایی آن تغییر نمیکند .پس تغییر فاز یک تغییر فیزیکی است .
 
== منابع ==
 
== جستارهای وابسته ==
* [[نمودار فازی]] AMD
* [[علم مواد]] AMD
* [[سیستم همگن]]MD
* [[سیستم ناهمگن]] AMD
 
[[als:Aggregatszustand]]