تفاوت میان نسخه‌های «علویان»

یک صفحه‌ی ابهام‌زدایی نباید به صفحه‌ی ابهام‌زدایی دیگری پیوند داشته‌باشد.
جز (مرتب‌سازی)
(یک صفحه‌ی ابهام‌زدایی نباید به صفحه‌ی ابهام‌زدایی دیگری پیوند داشته‌باشد.)
* [[علویان (ترکیه)]]، فرقه‌ای مذهبی در [[ترکیه]]
* [[علویان (سوریه)]]، فرقه‌ای مذهبی در [[سوریه]]
* [[اهل حق|علی‌اللهی]]، فرقه‌ای مذهبی در اسلام
* [[علویان (روستا)]]