سید حسین حسینی (بازیکن فوتبال): تفاوت میان نسخه‌ها