تفاوت میان نسخه‌های «دشت علامرودشت»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی «دشت علامرودشت در جنوب استان فارس واقع شده است. این دشت با ارتفاع متوسط 430 متر ...» ایجاد کرد)
 
دشت علامرودشت در جنوب [[استان فارس]] واقع شده است. این دشت با ارتفاع متوسط 430 متر از سطح دریا یک دشت ناودیسناودیسی کم و بیش متقارن با راستای جنوب شرقی- شمال غربی است که محور آن به سوی جنوب شرق پلانژ (فرود) دارد. هسته آن را در بخش های شمال غربی، [[سازند بختیاری]] تشکیل می دهد ولی به سوی جنوب شرق، نهشته های جوان کواترنر،[[کواترنر]]، هسته آن را پوشانیده است. کوه [[کوه نر|نر]] از سمت جنوب و کوه های [[کوه تنگ خور|تنگ خور]] و [[کوه هوا|هوا]] از شمال شرقی، شمال و شمال غربی این دشت را احاطه کرده اند. [[رود علامرودشت]] در میانه این دشت با راستای جنوب شرقی- شمال غربی جریان دارد. پست ترین نقطه دشت [[علامرودشت]] با ارتفاع 364 متر در انتهای شمال غربی دشت واقع گردیده است<ref>جغرافیای علامرودشت، تالیف هادی کریمی، انتشارات ایراهستان، 1391 </ref>.
 
== منابع ==
{{پانویس}}
== منابع ==
 
*جغرافیای علامرودشت، تالیف هادی کریمی، انتشارات ایراهستان، 1391v