فهرست سریال‌های دکتر هو: تفاوت میان نسخه‌ها

! نام !! تعداد قسمت !! نویسنده !! کارگردان !! تاریخ پخش اصلی(10-2008)
{| class="wikitable"
|-
! نام !! تعداد قسمت !! نویسنده !! کارگردان !! تاریخ پخش اصلی(10-2008)
|-
| دکتر بعدی || مخصوص کریسمس(60 دقیقه)|| Russell T Davies|| Andy Goddard|| 25 دسامبر