باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات گمر:اصلاح ایرادات و گزارش‌گیری از مقالات
|نام‌های‌دیگر=
|نام‌های‌قدیمی=
|سال‌بنیاد=
|جمعیت= ۳۷۴ نفر
|رشدجمعیت=
۸۳۴٬۶۱۵

ویرایش