تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شورای همکاری کشورهای عرب خلیج»