حسین حسینی (بازیگر): تفاوت میان نسخه‌ها

*[http://isna.ir/fa/news/91101308208/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA | ایسنا :حسین حسینی، بازیگر قدیمی سینما، درگذشت.]
*‌[ http://new.hamshahrionline.ir/details/196608 | "همشهری :یک بازیگر قدیمی سینما درگذشت " ]
* [http://www.javanan.com/q-q-9 حسین حسینی" سرگروهبان قدیمی تلویزیون درگذشت" - Javanan ...]
* [http://khabarfarsi.com/n/4190035/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA سرگروهبان "سرکار استوار" درگذشت - کافه سینما | خبر فارسی]
کاربر ناشناس