تفاوت میان نسخه‌های «بازی‌های المپیک زمستانی ۱۹۶۸»