تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی کاستیل»

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox Former Country
|native_name = ''Reino de Castilla'' {{es}}{{سخ}}''پادشاهی کاستیل''
|نام conventional_long_name = ''پادشاهی کاستیل''
 
|common_name = کاستیل
|continent = [[اروپا]]
|منطقه region = مدیترانه
|کشور country = اسپانیا
|دوره era = [[قرون وسطی]]
|status =
|status_text =
|empire =
|نوع حکومت government_type = [[سلطنت مطلقه]]
|p1 = Kingdom of León
|flag_p1 = Leon banner.svg
|s2 = Crown of Castile
|flag_s2 = Banner of arms crown of Castille Habsbourg style.svg
|year_start = ۱۰۳۷
|image_coat = Coat of Arms of Castile with the Royal Crest.svg
|year_end = ۱۲۳۰
|image_flag = Estandarte del Reino de Castilla.svg
|date_pre =
|flag_border = no
|event_start =
|image_map = 506-Castile 1210.png
|date_start =
|image_map_caption =
|event_end =
{{plainlist | style = padding-center: 0.6em; text-align: center; |
|date_end =
* {{Legend|#CD858B|The Kingdom of Castile in 1210.}}
|event1 =
}}
|date_event1 =
|نام = پادشاهی کاستیل
|event2 =
|نام متداول = کاستیل
|date_event2 =
|قاره = اروپا
|event3 =
|منطقه = مدیترانه
|date_event3 =
|کشور = اسپانیا
|event4 =
|دوره = قرون وسطی
|date_event4 =
|نوع حکومت = [[سلطنت مطلقه]]
|event_post =
|آغاز = ۱۳۰۷
|date_post =
|پایان = ۱۲۳۰
|today = {{SPA}}
|پایتخت = بورگس & تولیدو
|image_flag = Estandarte del Reino de Castilla.svg
|مذهب = [[کلیسای کاتولیک|کاتولیک]],{{سخ}}[[اسلام]], [[یهودیت]]
|flag =
|زبانهای رایج = [[کاستیلی]], [[لئونی]],<ref>"El Dialecto Leonés" (Menéndez Pidal, 1906)</ref> [[زبان گالیسی]], [[باسک]], [[عربی]]
|flag_type =
|title_leader = فهرست پادشاهان
|image_coat = Coat of Arms of Castile with the Royal Crest.svg
|leader1 = [[فردیناند یکم کاستیل]] <small>(first)<small>
|symbol =
|سالهای سلطنت = ۱۰۳۷–۱۰۶۵
|symbol_type =
|leader2 = [[فردیناند سوم کاستیل]] <small>(last)<small>
|image_map = 506-Castile 1210.png
|سالهای سلطنت = ۱۲۱۷–۱۲۳۰
|image_map_caption =
|پایتخت capital = [[بورگس]] &{{-}} [[تولیدو]]
|national_motto =
|national_anthem =
|زبانهای رایج common_languages = [[کاستیلی]], [[لئونی]],<ref>"El Dialecto Leonés" (Menéndez Pidal, 1906)</ref> [[زبان گالیسی]], [[باسک]], [[عربی]]
|مذهب religion = [[کلیسای کاتولیک|کاتولیک]],{{سخ}}[[اسلام]], [[یهودیت]]
|currency =
|title_leader = [[پادشاه]]{{smallsup|1}}
|leader1 = [[فردیناند یکم کاستیل]] <small>(firstاولین)<small>
|year_leader1 = ۱۰۳۷–۱۰۶۵
|leader2 = [[فردیناند سوم کاستیل]] <small>(lastآخرین)<small>
|year_leader2 = ۱۲۱۷–۱۲۳۰
|title_representative =
|representative1 =
|year_representative1 =
|representative2 =
|year_representative2 =
|title_deputy =
|deputy1 =
|year_deputy1 =
|deputy2 =
|year_deputy2 =
|legislature = <!--- Name of legislature ------>
|house1 = <!--- Name of first chamber ---->
|type_house1 = <!--- Default: "Upper house"---->
|house2 = <!--- Name of second chamber --->
|type_house2 = <!--- Default: "Lower house"---->
|<!-----Area and population of a given year----->
|stat_year1 =
|stat_area1 =
|stat_pop1 =
|stat_year2 =
|stat_area2 =
|stat_pop2 =
|footnotes =
}}
 
 
'''پادشاهی کاستیل''' {{اسپانیایی|Reino de Castilla}} یکی از پادشاهی‌های قرون وسطی در [[شبه‌جزیره ایبری]] بود. این پادشاهی به عنوان یک واحد مستقل در قرن نهم میلادی پدیدار شد و بیش از یک چهارم وسعت شبه جزیره اسپانیا را در بر می‌گرفت.
نام کاستیل به معنای سرزمین قلعه‌ها آمده‌است.
در متون اسلامی این نام را به صورت قشتاله می‌نوشتند.
 
* {{Legend|#CD858B|The Kingdom of Castile in 1210.}}
 
{{-}}