تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سنگواره‌های مشهور انسان»

بدون خلاصه ویرایش
جدول زیر فهرست خلاصه ای از [[سنگواره|سنگواره های]] [[نخستی‌سانان]] مرتبط با [[تکامل انسان]] را نمایش می دهد. از آنجا که هزاران سنگواره تا کنون در این زمینه یافت شده است که اغلب به شکل بخش هایی از بدن کامل مانند برخی استخوان ها یا دندان بوده و جمجمه ها و اسکلت های کامل کمیاب است <ref>{{cite web|title=Prominent Hominid Fossils|url=http://www.talkorigins.org/faqs/homs/specimen.html|accessdate=2006-08-31}}</ref> جدول زیر را نمی توان معرف فهرستی جامع دانست بلکه صرفا نشان دهنده برخی سنگواره های مهم یافت شده در این زمینه است. سنگواره ها بر حسب قدمت تخمین زده شده برای آنان با روش [[قدمت سنجی رادیومتری]] ویا [[قدمت سنجی افزایشی]] مرتب شده اند و گونه های مربوط به سنگواره ها با توجه به اجماع علمی برای گونه مربوط به سنگواره ارائه شده است. در مواردی که اجماع علمی برای گونه مربوطه وجود ندارد به سایر گزینه های محتمل نیز اشاره شده است.
 
==اواخر [[میوسن]]==
; سنگواره های با قدمت ٧ تا ٥/٣ میلیون سال
 
;=== سنگواره های با قدمت ٧ تا ٥/٣ میلیون سال ===
{| class="wikitable"
|-
| [[پرونده:Orrorin tugenensis.jpg|100px]] || [[اررین|BAR 1000'00]] || ٦ میلیون سال || ''[[اررین توگنی]]'' || ٢٠٠٠ || [[کنیا]]
|}
 
==پلیوسن==
 
=== سنگواره های با قدمت ٥/٣ تا ٢/٥٨ میلیون سال ===
 
{| class="wikitable"
|-
! تصویر!! نام!! قدمت!! گونه!! سال اکتشاف!! محل اکتشاف
|-
| [[File:Ardi.jpg|100px]] || [[آردی‌کپی|آردی]] || ٤/٤ میلیون سال<ref>{{cite news| url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/8285180.stm | work=BBC News | first=Jonathan | last=Amos | title=Fossil finds extend human story | date=2009-10-01}}</ref> || ''[[آردی‌کپی]]'' || ١٩٩٤ || [[اتیوپی]]
|-
| || KNM-LT 329 || ٥-٤/٢ میلیون سال <ref>{{cite journal | journal = Journal of the Geological Society | year = 1999 | volume = 156 | pages = 731–745 | title =Numerical age control for the Miocene-Pliocene succession at Lothagam, a hominoid-bearing sequence in the northern Kenya Rift | first1 = McDougall | last1 = I. A. N. |first2 = Feibel | last2 = Craig | doi = 10.1144/gsjgs.156.4.0731}}</ref> || ''[[جنوبی‌کپی انامی]]'' || ١٩٦٧ || [[کنیا]]<ref name=Hill&Ward1988>{{Cite journal|year=1988|author=Andrew Hill & Steven Ward|title=Origin of the Hominidae: The Record of African Large Hominoid Evolution Between 14 My and 4 My|journal=Yearbook of Physical Anthropology|volume=31|issue=59|pages=49–83 |doi=10.1002/ajpa.1330310505|postscript={{inconsistent citations}}}}</ref><ref>{{Cite journal|date=6 June 1970|author=Bryan Patterson, Anna K. Behrensmeyer, & William D. Sill |title=Geology and Fauna of a New Pliocene Locality in North-western Kenya |journal=Nature|pmid=16057594 | volume= 226|issue=5249 |pages=918–921 | doi=10.1038/226918a0 |url=http://www.nature.com/nature/journal/v226/n5249/abs/226918a0.html|postscript={{inconsistent citations}}}} [http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc16/term.html?act=list&term=117 Key details from select sources]
</ref>
|}
 
 
 
== منابع ==