تفاوت میان نسخه‌های «بختیاری (طایفه)»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
'''طايفه بختياری'''، از طوايف قديمی [[سيستان]] می باشد. بر اساس نوشته جی.پی. تيت ، در كتاب سيستان و به استناد گفته ارباب سيف الدين ارباب زئی وملكو ملك محمد عظيم خان كيانی، طايفه بختياری تا سقوط [[زاهدان كهنه]] (توسط [[تيمور]]) در سيستان اقامت داشته اند.
 
دروازه بختياری كه آثار آن در ضلع جنوبی [[زاهدان كهنه]] باقی است، تنها خاطره بازمانده از اين طايفه است. به اعتقاد جی. پی. تيت ، بختياری ها و جمشيدی ها از رعايای وابسته به قوم [[نكودری]] بوده اند كه به استناد نوشته روضه الضفا، درناحيهدر ناحيه دهوار يا [[هامون]] زندگی می كردند.اين ناحيه تا قرن چهاردهم ميلادی، قسمتی از محدوده [[سيستان]] بوده است.
نكودری ها يكی از گروه های بازمانده از لشكر[[مغول]] بودند كه ابتدا در [[خراسان]] وسپس تا سيستان و [[يزد]] و[[فارس]] را مورد تهاجم قرار داده بودند. در نتيجه بختياری ها به علت ناامن بودن منطقه به مكان ديگری كوچ كردند و بعد از اين كه اين گروه توسط [[اميرتيمور]] از بين رفت، بختياری ها مجددا به سيستان بازگشتندو تا كنون نيز در اين منطقه سكونت دارند.
 
نكودری ها يكی از گروه های بازمانده از لشكر[[مغول]] بودند كه ابتدا در [[خراسان]] وسپسو سپس تا [[سيستان]] و [[يزد]] و[[فارس]] را مورد تهاجم قرار داده بودند. در نتيجه بختياری ها به علت ناامن بودن منطقه به مكان ديگری كوچ كردند و بعد از اين كه اين گروه توسط [[اميرتيمور]] از بين رفت، بختياری ها مجددامجدداً به سيستان بازگشتندوبازگشتند و تا كنون نيز در اين منطقه سكونت دارند.
 
 
*سيستان-جی. پی.تيت-ج1362 –ناشراداره كل ارشاد اسلامی سيستان وبلوچستان-چ مشهد
 
{{اقوام و طایفه های استان سیستان و بلوچستان}}
 
 
۳۵٬۳۶۶

ویرایش