تفاوت میان نسخه‌های «شب‌های پیشاور»

 
==ردیه بر شبهای پیشاور==
اخیرا کتابی به نام «روزهای پیشاور» توسط محمد باقر سجودی که به ظاهر از مذهب تشیع به مذهب تسنن گرویده است نگاشته شده و در آن بسیاری از بحث های تاریخی و استدلالات روایی این کتاب را زیربا سوالسفسطه بردهگری شدهرد کرده است البته کتاب روزهای پیشاور هم از نقد در امان نبوده و شیعیان در سایت های متعدد نقدهای کوبنده ای برای کتاب روزهای پیشاور نوشته اند.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس