تفاوت میان نسخه‌های «مسیحیت اولیه»

 
=== ۳۷ ===
پل اهل [[تارسوس]]، با دیدن صحنه‌ای در جاده دمشق، به دین مسیحیت می‌گرود و ماموریت خود را برای تبلیغ و مسیحی کردن نصارا (غیر یهودیان)، آغاز می‌کند.
البته نصارا یعنی مسیحیان-پس شاید منظور اهالی ناصریه ( محل تولد مسیح که به اهالی ناصریه، نصرانی هم میگویند)باشند که هنوز مسیحی نیستند-اما بعد ها نصرانی و ناصری به پیروان مسیح گفته میشود
 
 
=== ۴۲ ===
کاربر ناشناس