باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| پدر = [[امیرکبیر|میرزاتقی خان امیر کبیر]]
| مادر = [[عزت‌الدوله]]
| فرزندان = [[محمدعلی شاه]] {{سخ}} احمد میرزا {{سخ}} [[عزت‌السلطنه]]
| دین = اسلام
| امضاء =}}
کاربر گمنام