تفاوت میان نسخه‌های «تأسیسات هسته‌ای فردو»

[[رده:استان قم]]
[[رده:تاسیسات هسته‌ای در ایران|فردو]]
ایران در جهان.[http://www.irandarjahan.net/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA.html] انفجار در تاسیسات هسته ای فردو.
۱۹

ویرایش