فهرست نویسندگان سده پانزدهم (میلادی) فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها