باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات:حذف الگو: اهالی نیشابور
* [http://shamela.ws/index.php/author/786 دانشنامه شامله]
* [http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=13609 دانشنامه العربیه]
 
{{اهالی نیشابور}}
 
[[رده:اهالی شافعی مذهب نیشابور]]
۸۳۴٬۶۱۵

ویرایش