تفاوت میان نسخه‌های «شهید ثانی»

'''زین‌الدین''' بن نورالدین علی بن احمد بن محمد بن علی بن جمال الدین بن تقی الدین بن صالح بن شرف النحاریری الجباعی الشامی؛<ref>[http://www.andisheqom.com/Files/olamabio.php?level=4&scid=30975 حسن بن زین الدین] وبگاه اندیشه قم</ref> پدر وی «نورالدین علی» از عالمان جبل عامل بود. و جد ششم او (صالح) شاگرد [[علامه حلی]] بوده اسـت ظاهرا اصلا اهل طوس بوده است، از این روشهید ثانی، گاهی الطوسی الشامی امضا می کرده است.
 
بسیاری از نیاکان و دودمانخاندان شهید ثانی در زمره دانشمندان و عالمان شیعی بوده، به همین سبب است که خاندان شهید ثانی به «سلسلة الذهب» یعنی زنجیره‏ های طلایی معروف گردیده‏ اند:
* [[صاحب معالم]]، شیخ حسن فرزند شهید از دانشمندان بزرگ شیعه و مؤلف کتاب معروف «معالم الاصول» در اصول فقه است که در این زمان نیز از کتب درسی حوزه‏های علمیه به شمار می‏رود.
* [[صاحب مدارک]] فقیه معروف «[[سید محمدعلی عاملی]]» نوه دختری شهید ثانی است. کتاب «مدارک» وی از کتب معتبر فقهی است. فرزند و نوه شهید ثانی به موجب اهمیت این دو کتاب، در حوزه‏ های علمیه با عنوان «صاحب معالم» و «صاحب مدارک» نام برده می‏شوند.
* ابوجعفر محمد، پدر شیخ علی و شیخ زین الدین نوه های شهید از فرزندان صاحب معالم هر دو از علمای معروف این سلسله اند.
 
== زندگی ==
کاربر گمنام