تفاوت میان نسخه‌های «بخش مرکزی شهرستان قدس»

بدون خلاصه ویرایش
 
== تاریخچه ==
بخش مرکزی قدس ، در ابتدا روستایی با نام [[قلعه حسن خان]] از [[بخش کن]] بود که در اوایل انقلاب با نام شهرک حسن خان به [[شهرستان شهریار]] سپرده شد. نام آن به شهرک قدس تغییر پیدا کرد و بعدها با اضافه شدن چند روستا و دهکده و تصویب نخست وزیر وقت به [[شهرقدس]] <ref>[تبدیل شدن به شهرستان http://rc.majlis.ir/fa/law/show/112113%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84]</ref> تبدیل شدن به شهرقدس]تبدیل شد. این بخش امروزه مرکز [[شهرستان قدس]] است.
 
== بخشداران ==